Projekt "DatErr" dotyczy datowania głazów narzutowych Polski północnej metodą izotopu kosmocenicznego (10Be). Badania są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu otrzymanego w konkursie SONATA. Realizowane są one na Uniwersytecie Gdańskim we wpółpracy z Laboratoire de Géographie Physique (CNRS) oraz Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) w CEREGE (Francja).

Celem projektu jest rekonstrukcja chronologii i dynamiki recesji ostatniego lądolodu skandynawskiego w północno-zachodniej Polsce na podstawie datowania czasu ekspozycji głazów narzutowych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be.Lata realizacji: 2015-2018

Kwota dotacji: 264 719,00 PLN

Projekt nr 2014/15/D/ST10/04113
Recesja ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce w świetle datowania głazów narzutowych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be (DatErr)